DANISH to norma produkcyjna, określona dla duńskich producentów wieprzowiny.

Numery CHR, dla których aprobata została i nie została wystawiona, będą udostępniane o określonym czasie na stronie internetowej Health Status Management.

Kluczowe obszary, których dotyczy norma DANISH, są związane z

  • Dobrobytem zwierząt
  • Bezpieczeństwem mięsa
  • Możliwością śledzenia

Normą produkcyjną DANISH mogą zostać objęte wszystkie hodowle świń, jakie są prowadzone na terenie Danii.. Hodowle posiadające aprobatę DANISH podlegają kontroli przeprowadzanej przynajmniej co trzy lata przez niezależną instytucję nadzorczą. Dla hodowli, która uzyska aprobatę potwierdzającą zgodność z brytyjskimi przepisami dotyczącymi hodowli w warunkach naturalnych (organicznych), wystawiana jest automatycznie aprobata DANISH.

Hodowle świń posiadające aprobatę DANISH są automatycznie klasyfikowane jako źródła trzody zgodne z niemieckim systemem QS.