Deklaracja PRRS

Duńscy producenci świń mogą otrzymać od Działu ds. Zdrowia SPF deklarację PRRS. Aby uzyskać tę deklarację dla prowadzonej hodowli, należy zawrzeć obowiązkową umowę z Health Status Management w sprawie kontrolowania statusu PRRS.

Oferowane są/stosowane następujące deklaracje PRRS:

 Deklaracja PRRS (Negative):  brak wirusa PRRS
 Deklaracja PRRS + PRRS1:  brak amerykańskiej odmiany wirusa PRRS
 Deklaracja PRRS + PRRS2:  brak europejskiej odmiany wirusa PRRS
 Deklaracja PRRS + sanPRRS1:  obserwacja prowadzona po zwalczeniu europejskiej odmiany wirusa PRRS
 oraz brak amerykańskiej odmiany wirusa PRRS
 Deklaracja PRRS + sanPRRS2:  obserwacja prowadzona po zwalczeniu amerykańskiej odmiany wirusa PRRS oraz
 brak europejskiej odmiany
 Deklaracja PRRS+sanPRRS1+sanPRRS2:  obserwacja prowadzona po zwalczeniu amerykańskiej i europejskiej odmiany
 wirusa PRRS