Choroby objęte systemem SPF

Enzodyczne zapalenie płuc wywoływane przez Mycoplasma hyopneumoniae

Zapalenie płuc i opłucnej świń (APP) wywoływane przez Actinobacillus pleuropneumoniae zaliczane do serotypów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12

PRRS wywoływana przez wirus PRRS. Szczep wirusa występującego w Europie określa się skrótem PRRS1, natomiast szczep, który wywołuje tę chorobę w Ameryce, jest określany skrótem PRRS2

Czerwonka świńska wywoływana przez Brachyspira hyodysenteriae

Nieżyt nosa zanikowy wywoływany przez toksygeniczne Pasteurella multocida

Świerzb wywoływany przez Sarcoptes Scabiei var. Suis

Wszawica wywoływana przez Haematopinus suis